Numeron siirrettävyys

Numpac toteuttaa puhelinnumeron siirrettävyyttä koskevan Viestintäviraston määräyksiä numeronsiirrosta.

 

Uusin määräys on luettavissa Viestintäviraston internet -sivuilta, osoitteessa www.ficora.fi

 

 

Keskeisiä asioita numeronsiirrettävyydestä

Uuden viestintämarkkinalain mukaan puhelinnumeron siirrettävyys koskee sekä kiinteitä että matkaviestinverkkoja. Näiden verkkojen välistä siirrettävyyttä ei kuitenkaan vaadita.

Matkapuhelinnumeron siirrettävyys

Tilaaja voi säilyttää käytössään olevan matkapuhelinnumeron, johon liikenne ohjataan valtakunnallisen matkaviestinverkon suuntanumerolla, viestintäpalvelua tarjoavasta teleyrityksestä riippumatta.

 

Matkapuhelinnumeroiden siirrettävyys käynnistyi 25.7.2003. Matkapuhelinnumeron siirrettävyys koskee vain ja ainoastaan ns. kutsunumeroa eli varsinaista puhelinnumeroa. Jos samaan matkapuhelinliittymään kuuluu useampia numeroita, ainakin puhepalvelun kutsunumeron on oltava siirrettävissä. Muiden palveluiden numeroiden on oltava siirrettävissä, jos niillä on oma liittymäsopimus.

Etukäteen maksettavaan prepaid - palveluun liittyvät numerot ovat siirrettäviä, jos

niistä on tehty kirjallinen liittymäsopimus. Mahdolliset vastaajapalvelu-, data- tai faksi - numerot eivät ole siirtokelpoisia.

 

Siirtokelpoisia eivät myöskään ole ilman kirjallista liittymäsopimusta tehdyt prepaid- liittymät ja matkapuhelinliittymän muut numerot kuin puhepalvelunumerot.

 

Kiinteän puhelinverkon telealuekohtaisen tilaajanumeron siirrettävyys

Tilaaja voi säilyttää käytössään olevan kiinteän puhelinverkon tilaajanumeron

telealueella liittymää tarjoavasta teleyrityksestä riippumatta.

Kiinteän puhelinverkon valtakunnallisen 071-alkuisen tilaajanumeron

siirrettävyys

Tilaaja voi ottaa käyttöönsä kiinteässä puhelinverkossa valtakunnallisen 071-alkuisen

tilaajanumeron ja säilyttää tämän numeron liittymää tarjoavasta teleyrityksestä

riippumatta.

Valtakunnallisen palvelunumeron siirrettävyys

Palvelun tarjoaja voi säilyttää käytössään olevan valtakunnallisen 0600-, 0601-, 0602-,

0700- ja 0800-alkuisen palvelunumeron viestintäpalvelua tarjoavasta teleyrityksestä

riippumatta.

Viestintäviraston yleisen puhelinverkon numeroinnista annetussa määräyksessä

määritellyt 0700-alkuiset äänestysnumerot eivät kuulu siirrettävyyden piiriin.

Tavoitettavuuspalvelunumeron siirrettävyys

Tilaaja voi säilyttää käytössään olevan 073-alkuisen valtakunnallisen

tavoitettavuuspalvelunumeron viestintäpalvelua tarjoavasta teleyrityksestä riippumatta.

Valtakunnallisen yritysnumeron siirrettävyys

Tilaaja voi säilyttää viestintäpalvelua tarjoavasta teleyrityksestä riippumatta sellaisen

käytössään olevan valtakunnallisen yritysnumeron. Kts tarkemmin www.ficora.fi

 

 

Master-järjestelmä

Master-järjestelmällä tarkoitetaan siirrettyjen numeroiden tietokantaa, jota käytetään

numeron siirrettävyyden tietojenvaihtojärjestelmänä teleyritysten kesken ja josta

saatavien tietojen perusteella on mahdollista ohjata siirrettyyn numeroon soitetut puhelut suoraan siihen verkkoon, jonka tilaajaksi kyseisen numeron haltija on siirtynyt.

 

Teleyritysten, jotka toteuttavat puhelinnumeron siirrettävyyttä yleisessä

puhelinverkossa, on yhteistyössä ylläpidettävä puhelinnumeron siirrettävyyttä varten

perustettua master-järjestelmää. Master-järjestelmään on tallennettava kaikki siirtyneet puhelinnumerot.

 

Teleyritysten välinen tietojen vaihto

Siirrettävyyteen liittyvien tietojen vaihdossa teleyritysten välillä on käytettävä masterjärjestelmää.

 

Siirtyneen numeron vastaanottavan teleyrityksen tekemä siirtotilaus luovuttavalle teleyritykselle toimii samalla irtisanomisilmoituksena luovuttavalle teleyritykselle. Numeroa luovuttavan teleyrityksen on ilmoitettava välittömästi numeron vastaanottavalle teleyritykselle, jos numeron siirtoa ei voida toteuttaa tai jos numeron siirto viivästyy. Tällöin on ilmoitettava myös syy, miksi numeron siirtoa ei voida toteuttaa.

 

Siirretyt Numerot - tiedotuspalvelu

Numpac tarjoaa yleisen siirrettyjen numeroiden tiedotuspalvelun. Palvelu on käytettävissä puhelimella ja internetissä.

Tietoja siirretyistä numeroista saa internetistä osoitteesta www.siirretytnumerot.fi


Numpac kyselypalvelu

Numpac on tuotteistanut Numpac - kyselypalvelun matkaviestinpalveluiden tuottajille.

 

Palveluntarjoaja voi Numpac - kyselypalvelusta helposti tarkistaa asiakkaidensa matkaviestinoperaattoritiedon. Tarjottava palvelu pystytään operaattoritiedon perusteella reitittämään aina oikean matkapuhelinoperaattorin verkkoon.
Tiedon avulla palveluntarjoaja varmistaa tarjoamiensa palveluiden tuloutuksen.

 

Numpac kyselypalvelu on tarkoitettu vain sellaisiin mobiiliverkkojen kautta käytettäviin palveluihin, joissa loppuasiakkaan palveluoperaattoritiedot on viestin oikean reitittämisen tai laskutuksen varmistamisen osalta oltava palveluntarjoajan tiedossa. Lisätietoja http://www.kyselypalvelu.fi/

 


 

© 2003, Dotcom Media Solutions