Luovutusmaksut

Numeronsiirron yhteydessä luovuttavalla teleyrityksillä on oikeus periä numeron vastaanottavalta yritykseltä luovutuksesta aiheutuneet kulut. Numpac suorittaa edellä mainitun maksulaskutuksen teleyritysten puolesta.

Suomessa toimivat teleyritykset ottivat käyttöön yhteisen numeronsiirron luovutusmaksuhinnaston, joka tulee voimaan 1.1.2020. Luovutusmaksuilla tarkoitetaan teleyritysten toisiltaan perimiä maksuja puhelinnumeron siirtyessä teleyritykseltä toiselle.

Tähän hinnastoon tulevat muutokset sovitaan yhteisesti teleyritysten kesken. Mikäli tarvetta ilmenee, Traficom valvoo markkinan toimintaa.

Numpacin toimii teleyritysten lukuun hinnaston julkaisijana, eikä sillä ole roolia hinnaston sisältöön liittyvissä asioissa.