Numeronsiirtopalvelut

Puhelinnumeroiden siirto teleyritykseltä toiselle tuli Suomessa mahdolliseksi vuonna 2003. Numpac toteuttaa ja hallinnoi Suomen numeronsiirtoprosessia sekä numeronsiirron keskitettyä Master-tietokantaa.

Numeronsiirtopalvelut teleyrityksille käsittää kaksi eri palvelukokonaisuutta:

  • Numeronsiirron palveluliittymä on palvelukokonaisuus jonka avulla teleyritykset siirtävät puhelinnumeron yritykseltä toiselle. Palvelu huolehtii siirron sujumisesta prosessin mukaisesti, sekä siitä että tieto välittyy myös muille teleyrityksille. Numeronsiirron palveluliittymä on toteutettu sekä Web-pohjaisena liittymänä yrityksille, joilla on vähän numeronsiirtotapahtumia, tai M2M liittymänä niille yrityksille jotka siirtävät suuria numeromassoja.
  • Numeron ohjauksen palveluliittymä on verkkotoimintaa harjoittaville teleyrityksille suunnattu palvelu, jonka kautta yritykset saavat tiedon tapahtuneista numeronsiirroista ja voivat päivittää puheluiden reititystiedot ajantasasalle.

Näiden palveluiden lisäksi Numeronsiirtopalveluiden palvelukokonaisuuteen kuuluu HelpDesk-palvelu joka auttaa teleyrityksiä erilaisissa numeronsiirtoon liittyvissä haasteissa, sekä kuluttajille suunnattu siirretyt numerot palvelu (www.siirretytnumerot.fi), ja telepalveluyrityksille suunnattu vastaava palvelu (www.kyselypalvelu.fi), joiden avulla on mahdollista tarkistaa mille teleyritykselle puhelinnumero kuuluu.