Yhteenliittämispalvelut

DIX (Domestic IP eXchange) on Numpacin tarjoama IP-pohjainen yhteenliittämispalvelu jonka kautta Suomessa teletoimintaa harjoittavat yritykset voivat turvallisesti ja luotettavasti vaihtaa liikennettä verkkojensa välillä.

DIX-palveluun liittyvä yritys saa palvelun avulla yhteyden tarvittaessa kaikkiin muihin palveluun liittyneisiin yrityksiin mikäli yritysten välillä on joko yhdysliikennesopimus tai palveluoperaattorisopimus. Tällä hetkellä lähes kaikki Suomen televerkkojen välillä kulkeva puheliikenne ja suurin osa viestiliikenteestä kulkee DIX-palvelun kautta.

DIX-palvelu käsittää joukon toisaan varmentavia liikenteenvaihtopisteitä jotka on maantieteellisesti hajautettu siten, että ne sijaitsevat teletoiminnan kannalta keskeisissä solmukohdissa, fasiliteeteissa jotka täyttäät tiukimmat viranomaisvaatimukset. Palvelun muodostavat verkkolaitteet on sisäisesti kahdennettu kriittisiltä osiltaan ja ne ovat ympärivuorokautisessa valvonnassa. Numpac tarjoaa palveluun liittyneille operaattoreille palveluntasosopimuksen.